Loading...

Sera Örtüsü


Sera filmi veya plastik film olarak da bilinen plastik sera örtüsü, seranın yapısını kaplamak için kullanılan şeffaf veya yarı saydam bir malzemedir. Güneş ışığının seraya girmesine izin verirken ısıyı içeride hapsederek bitki büyümesi için kontrollü bir ortam yaratan koruyucu bir tabaka görevi görür.

Plastik sera örtüleri tipik olarak polietilen (PE) veya polivinil klorür (PVC) malzemelerden yapılır. Bu malzemeler hafiftir, esnektir ve iyi ışık geçirme özelliklerine sahiptir. Plastik film seçimi, iklim, dayanıklılık gereksinimleri ve bütçe gibi faktörlere bağlıdır.

Plastik sera örtüsü kullanmanın temel amacı, bitkiler için uygun bir büyüme ortamı yaratmaktır. Kapak, güneş ışığının geçmesine izin vererek fotosentez için gerekli ışığı sağlar. Aynı zamanda, ısının sera içinde tutulmasına yardımcı olarak, dış ortama göre daha sıcak bir mikro iklim oluşturur. Bu, bitkilerin korumalı ve kontrollü bir şekilde büyümesini sağlar, büyüme mevsimini uzatır ve bitki gelişimi için en uygun koşulları sağlar.