Loading...

İnşaat Filmiİnşaat filmi, termoplastik bir polimer olan polietilenden yapılmış bir plastik film türüdür. İnşaat sektöründe buhar bariyerleri, nem bariyerleri, geçici koruma ve izolasyon gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

İnşaat filmin üretim süreci aşağıdaki adımları içerir:

Polimerizasyon: Polietilen, etilen monomerlerinin polimerizasyonu yoluyla üretilir. İşlem, yüksek basınçlı polimerizasyon, düşük basınçlı polimerizasyon veya metalosen katalizi gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Ekstrüzyon: Polietilen reçine eritilir ve sürekli bir film oluşturmak için bir kalıptan ekstrüde edilir. Ekstrüzyon işlemi, reçinenin polimeri ısıtan ve eriten bir ekstrüdere beslenmesini içerir. Erimiş polimer daha sonra onu düz bir film haline getiren bir kalıptan geçirilir.

Soğutma: Ekstrüzyondan sonra film, katılaşması için hızla soğutulur. Soğutma, filmin istenen özelliklerine bağlı olarak hava veya su söndürme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Sarma: Soğutulan film, depolama ve nakliye için büyük rulolar halinde sarılır. Sarma işlemi tipik olarak otomatiktir ve ekstrüzyon işlemiyle aynı hizada yapılabilir.

Üretim işlemi sırasında, filmin özelliklerini değiştirmek için polietilen reçineye çeşitli katkı maddeleri dahil edilebilir. Örneğin, filmin dayanıklılığını, bozunmaya karşı direncini, yüzey özelliklerini ve görünümünü geliştirmek için UV stabilizatörleri, antioksidanlar, kaydırma maddeleri ve renklendiriciler gibi katkı maddeleri dahil edilebilir.

İnşaat endüstrisinde, belirli uygulamalara uyacak şekilde farklı kalınlıklarda ve derecelerde polietilen film mevcuttur. Genellikle temellerde ve duvarlarda nem bariyeri olarak ve ayrıca inşaat sırasında yüzeyleri toz, moloz ve nemden korumak için geçici bir örtü olarak kullanılır. Filmin çok yönlülüğü, dayanıklılığı ve uygun maliyetli olması onu inşaat sektöründe popüler bir seçim haline getiriyor.